Şirketiniz; ilişki içinde olduğu yatırımcıları, çalışanları ve toplum gibi paydaşları tümüyle tanımlamalı dolayısıyla paydaşları ile olan ilişkiyi sadece ticari ilişki olarak düşünmemelidir. Şeffaflık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerine...
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KARAR BİLGİLENDİRMESİ İlgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11’inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında veri sorumlusu Banka’ya yaptığı başvuruya Kanun’da düzenlenen otuz günlük süre...