Şirketiniz; ilişki içinde olduğu yatırımcıları, çalışanları ve toplum gibi paydaşları tümüyle tanımlamalı dolayısıyla paydaşları ile olan ilişkiyi sadece ticari ilişki olarak düşünmemelidir. Şeffaflık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerine...