Çevre Eğitimi

Çevre Eğitimi her kuruluşun kendi bünyesinde çalışan personelin çevre konusunda bilinçlenmesi için gerekli olan bir çalışmadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, her işletme için ÇED kapsamında, Atıklar kapsamında, Çevre izni kapsamında çevre eğitimi verilmesi gerektiğini bildirir. Bu eğitimler yılda en az 1 kere tekrarlanmalıdır. Eğitim esnasında çalışanlarla soru cevap şeklinde ilerlenmeli ve görsel olarak sunumların hazırlanması gerekmektedir. Bazı firmalara marka denetimi kapsamında çevre danışmanlık yapılan denetimler neticesinde de çevre eğitimi yapılması ön görülmektedir. Bu eğitimde en dikkat edilmesi gereken husus, atıkların kaynağında doğru olarak ayrıştırılması, atık kodlarının tanımı, atık sahasının yeri konumu, hangi atıklar ne şekilde bertarafa edilmesi gibi hususta çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 1982 Anayasasının 56. maddesinde ” Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” denilmektedir.  Bu maddeyi ilke edinerek hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde uzman Proses Danışmanlık kadrosu tarafından tesis çalışanlarına aşağıdaki konularda düzenli olarak Çevre Eğitimleri verilmektedir.     

  • Çevrenin Önemi ve Çevre Kirliliğinin Sonuçları     
  • Çevre Mevzuatı Gereği Sorumluluklar ve Görevler     
  • Çevresel Yaptırımlar     
  • Çevre Mevzuatı Eğitimi     
  • Çevre İzin ve Lisans Bilgilendirme Eğitimi