İnsan kaynağının doğru kullanılması bir işletmenin başarılı olması için en önemli kriterdir. Kâr elde etmek, işletme için doğru marka bilinirliği ve itibarı oluşturmak, rekabete ortak olmak, sürdürülebilir büyümenin devamlılığı sağlamak gibi konularda işletmenin sahip olduğu kaynakların işletme için en verimli şekilde kullanılması ancak doğru ve etkin insan kaynağı ile mümkündür. Doğru insan kaynağı ancak müşterilerine doğru kurum kültürünü aktarabilmektedir.

Çalışan verimliliği, şirketin verimliliğimi etkileyen en önemli kaynaktır. Performansı doğru ölçümlendirilip değerlendirilen, yetkinliği eğitimlerle desteklenen, sağlıklı çalışma ortamı sağlanan personel kuruma itimat eder ve olası negatif koşullara karşı dahi sadakatini koruyabilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Hedefleri

İnsan kaynakları, bir organizasyondaki insan faktörüyle ilgili tüm konularla ilgilenen departmandır. Bir şirketin ürün veya hizmet üretebilmek için sahip olması gereken kaynakların en önemlilerinden biri de insan kaynağıdır. İnsan kaynağı verimli kullanıldığı takdirde, diğer kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak olan yine insan faktörüdür.

Rekabetin her geçen gün kızıştığı bu dönemde şirketler, daha iyi çalışanlara sahip olarak rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyor. İyi eğitim almış, nitelikli ve şirket kültürüne uygun çalışanları bünyesinde bulundurmak şirketler için büyük önem arz ediyor. Dünya hızla değişirken, şirketler de değişime ayak uydurabilecek çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Proses Danışmanlık olarak;