İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmeti ile yürütülecek çalışmalar, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yerine getirilerek performansın sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Tüm faaliyetler gerçekleştirilirken olası riskler önceden analiz edilerek, bu riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar sergilenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü yaşama hakkını temele alan sürdürülebilir bir gereksinim olarak görülmektedir.

Proses Danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirirken; bilgi ve deneyim paylaşımı ile hedeflenen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki standartlaşmayı sağlarken, çalışanlar ve tüm paydaşlar arasında yaygınlaştırır. Bu amaçla hizmet verdiğimiz projelerimiz bünyesinde sinerji ve fark yaratma fırsatları değerlendirilmektedir.

Hizmet süremiz boyunca; kendi sektörlerinde ve küresel boyutta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında örnek yaklaşımlar geliştiren, performansıyla öncü olan ve bu sürdürülebilirliği hedefleyen bir kurumsal yapıya sahip olmanız için değerlerimiz ışığında çalışmalarımızı yürütmeyi taahhüt ederiz.

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Çalışan faaliyetlerinden, çalışma ortamından ve komşu işletmelerden kaynaklanabilecek tehlikelerin tespiti ve bu tehlikelerin ortadan kaldırılması veya minimum seviyeye çekilmesi için proaktif yaklaşım esasına göre deneyimli İş Güvenliği Uzmanı ekibimizle hizmet vermekteyiz.

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Çalışanların görevlerine uygun olarak gereken sağlık tetkiklerinin planlanması, işe giriş sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve periyodik sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için alanında uzman ve sektörel deneyimi olan İşyeri Hekimi ekibimizle hizmet vermekteyiz.

RİSK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ

Uzman ekibimiz tarafından risk değerlendirme ekibi ataması, ekip eğitimi akabinde çalışan faaliyetleri, çalışma ortamı ve komşu işletmelerden oluşabilecek tehlikelerin tespiti yapılarak mevzuata uygun şekilde risk değerlendirme hizmeti verilmektedir.

TAŞERON DOSYASI HAZIRLAMA HİZMETLERİ

Taşeron olarak faaliyet gösterilen müşteri çalışma ortamına giriş izni ve çalışma izni süreçlerinin onaylanması için gerekli olan teorik ve uygulamalı çalışmaların yapılması ve taşeron dosyası hazırlanma faaliyetleri uzman ekibimizle gerçekleştirilmektedir.

ACİL DURUM YÖNETİM HİZMETLERİ

Kuruluşunuzun faaliyeti, çalışan profili, fiziki yapısı göz önüne alınarak potansiyel acil durumlar belirlenir ve bu acil durumlara karşı aksiyonlar hazırlanır. Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitilmesi ile acil durum yönetim hizmetleri uzman ekibimizle gerçekleştirilmektedir.

İSG EĞİTİM HİZMETLERİ

İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi başta olmak üzere, yangın eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi, risk değerlendirme eğitimleri, çalışan işe başlama eğitimleri ve Covid-19 eğitimleri gibi tüm İSG eğitim hizmetleri uzman kadromuz ile verilmektedir.