Yeni teknolojiler, günlük yaşantımızda önemli değişimlere sebep olmuştur. Bu değişimlerin yansımaları, gizlilik ve güvenlik ile ilgili yeni kurallar ve yasalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, gerek resmî kurumlar ve gerekse özel sektördeki kurumlar, her gün binlerce kişiye ait çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bilgiler, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin de sonucu olarak, kolayca işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu dönüşüm, şirketlerin gizlilik ve güvenlik alanındaki gereksinimlerini arttırarak, dijitalleşmeyi zorunlu hâle getirmiştir. Bu zorunluluk, çeşitli organizasyonlar tarafından, aynı zamanda bir “teknolojik yeniden yapılanma” fırsatı olarak da görülebilmektedir. 2016 yılında hayatımıza giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nedeniyle, gizlilik ve güvenlik alanında yeterli altyapı ve birikime sahip olmayan kuruluşlar bu alana odaklanmaya başlamışlardır.

7 Nisan 2016 tarihli, 6698 sayılı kanun ülkemizde, kişisel verilerin korunması özelinde yürürlüğe giren ilk resmi kanun olma özelliğini taşımaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, özellikle firmalar için yeni yasal sorumluluklar ortaya çıkmıştır. Genel hatlarıyla Avrupa Birliği’nde uygulanan kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalarla örtüşen 6698 sayılı kanun, AB yasalarına benzese bile, tam bir kopyası değildir. Daha ziyade, AB yasaları ile Türkiye yasalarının birbirleriyle uyumu korunmak suretiyle, kişisel verileri koruma üzerine geliştirilmiş ulusal veri koruma yasası olarak tanımlanabilir. Zira Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve T.C. Anayasası’nda yer alan hükümler doğrultusunda son şeklini almıştır. Bu noktada, Türk hukuk sisteminde, ileri teknoloji ve bilgi iletişim araçlarıyla ilgili, eksikliği bariz olarak hissedilen bir boşluğu doldurmuştur. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen  tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemesini sağlamaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, bu alandaki en önemli ve yaptırımları en ağır yasal düzenlemelerdir. Kişisel verilerinizin korunmasında; farkında olup, güvende kalabilmek için tek adresiniz Proses Danışmanlık.

Veri analizi yapılarak kuruluş Verbis Bildirim Yükümlülüğü' nün yerine getirilmesi hizmetimizi kapsamaktadır.
KVK Kanunu idari tedbirler ve teknik tedbirler hakkında rehberlik çalışmaları ile Verbis Bildirim Yükümlülüğü' nün yerine getirilmesi hizmetimizi kapsamaktadır.
Kuruluş için gerekli olan kişisel veri ve kurumsal bilgi süreçlerinin kanuna ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygun olarak yürütülmesi ve KVKK Uyum Danışmanlık hizmetimizi kapsamaktadır.