Veri Sorumlusu Kimliği

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Veri Sorumlusu:

Proses Eğitim Danışmanlık ve Proje Limited Şirketi

Adres:

İOSB Triko Center Sanayi Sitesi S3 Blok No:149, Başakşehir, İstanbul

Telefon:

(0212) 549 61 93

KEP Adresi:

prosesegitim@hs02.kep.tr

E Posta Adresi:

proses@prosesdanismanlik.com

Mersis No:

0733087693300001

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nu kapsamında ilgi tarafların erişimine açılan dokümanlarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu
KVK Politikası
Gizlilik ve Çerez Politikası
Müşteri Aydınlatma Metni