Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, bir firmada üst yönetim kadrosunun kişisel beceri ve yöntemlerine bağlı kalmaksızın, şirket faaliyetlerinin herhangi bir aksaklığa uğramadan devam etmesini sağlayan yapı ve süreçlerin organize edilmesidir. Yönetim Danışmanlığı, Kurumsal yönetim anlayışını benimseyen ve uygulayan şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketlerin kurumsallaşma sürecinde sunulan bir hizmetler bütünüdür. Bu bağlamda, şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarının bir Check Up ile analiz edilerek mevcut durum analizinin çıkarılmaktadır. Bu analiz sonucunda şirketlerin yapısına göre bir yol haritası oluşturularak Yönetim Danışmanlığı hizmetini şimdiye kadar edinmiş olduğumuz engin deneyimler ve uzman kadromuz ile siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, kuruluşunuzun etkileşim içinde olduğu yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve toplum gibi paydaşların tümüyle açıklık, şeffaflık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik gibi ilkelerin ışığında gerçekleştirilecek çalışmaların bütünü olarak tanımlayabiliriz.

PROSES DANIŞMANLIK olarak farkımız;

Sağlam ve güçlü yönetim ilkelerine bağlı kalarak çalışmak,
Sektördeki rakipleriniz arasında öne çıkmak,
Uygun satın alma modelleri oluşturmak,
Somut ve hızlı çözüm önerileriyle sonuç odaklı çalışmak,
Şirket kaynaklarınızı etkin bir şekilde kullanmak,
Şirketinizin uzun dönemli performansını artırmak,
Verimlilik ve kâr oranlarınızı büyütmek,
Çalışanlarınızın yetkinlik ve performanslarını artırmak,

PROSES DANIŞMANLIK olarak, Şirket stratejiniz ve hedefleriniz doğrultusunda size uygun bir bütçe hazırlanmasına yardımcı olurken, hedeflere giden yolda gerçekleştirdiğiniz çalışmaları ölçmek ve denetleme faaliyetlerini etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketinizin gerçek anlamda verimli ve etkin çalışabilmesi için belirli yönetim standartları geliştirerek sektörde öne çıkmanıza ve güçlü bir sistem kurmanıza giden yolu oluşturmaktadır. Söz konusu sistemin aktif olduğu şirketler performans açısından kararlı ve sürdürülebilir bir yapı sunarken, kurumsal danışmanlığın uygulanmadığı şirketler ise piyasa şartlarına bağımlı olarak performanslarında ciddi dalgalanmalar yaşamaktadır. Siz de kuruluş içi ve dışı ilişkilerinize güç katmak, yeni ve canlı bir soluk kazandırmak istiyorsanız; Proses Danışmanlık ile doğru adrestesiniz. Güçlü bir kurumsal yapı oluşturma yolunda Proses Danışmanlık, yılların kazandırdığı deneyim ve alanında uzman çalışanları ile güvenilir bir rehber olarak size izlemeniz gereken en doğru yol haritasını çizecektir.

Sürdürülebilirlik anlayışımız, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayış. İş yapış biçimimiz, tüm kaynaklarımıza bakış açımız bu odaktan hareketle şekilleniyor. Tüm çalışmalarımızda, sınırlı kaynakları etkin ve basiretli bir şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek amacındayız.​

Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli işletmeciliğin bir gereğiyken diğer yandan da sorumlu vatandaşlık görevimiz. Bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı; dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.