MARKA TESCİL

Bir işletmeyi, diğer işletmelerden ayıran tüm işaretlere marka tescil denir.

Bir işletmenin, özellikle dijital mecrada yer alacak ise olmazsa olmazı markasının tescilli olmasıdır. Proses Danışmanlık olarak, firmamızı daha çok yeni girişimciler ile kurumsallaşmaya çalışan firmalar tercih ettiğinden başlangıç olarak logo tasarım ve tasarlanan bu logonun tescil işleminin yapılmasını sağlarız. İşletmelerin ürün veya hizmetlerini, bir başka işletmenin ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan sözcüklerden, kişi adlarından, unvanlardan, şekillerden, harflerden, sayılardan oluşan her türlü işaret ve sembollere marka denir.

İşletmeler uzun yıllar emek harcayarak büyüttükleri ürün ve hizmetlerinin adlarını, simgelerini, logolarını, unvanlarını; markalar ticaret unvanlarında yer alıp, ticaret siciline kayıt ettirilmiş olsa dahi 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtildiği gibi Türk Patent ve Marka Kurumu tescil etmemişlerse yasal olarak o markanın sahibi değillerdir.

Marka tescil işleminden önce şirketiniz adına tescil edeceğiniz markanız için marka araştırma ve marka sorgulama yapmalısınız. Bu işlemleri resmi bir marka vekili aracılığı ile yapmanızı önermekteyiz. Marka başvuru aşaması ve sonrasında itirazlarla karşılaşmamak için markanızın daha önceden tescil edilip edilmediğini veya daha önceden tescil edilen bir marka ile ciddi oranda bir benzerlik gösterip göstermediği hususunda yeterli araştırma yapmalısınız.

Marka araştırmanızı internet üzerinden yapabilirsiniz. Genel olarak arama motorları vasıtasıyla marka olarak tescil ettirmek istediğiniz isim veya kelimenin internette ne şekilde yer aldığı, sizden önce başka kişiler tarafından marka olarak veya başka bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı hususunda gerekli incelemeleri yapabilirsiniz.

Daha önce markanızın isim ve sembol olarak tescil edilmediğini tespit ettiğiniz andan itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil işlemleriniz başlatabilirsiniz. Marka tescil işlemini gerçekleştirdikten sonra şirketinize özel olarak .com.tr uzantılı olarak markanıza ait internet alan adını da kayıt etmeniz (satın almanız) mümkündür.

Marka sahibi olunca neler yapılabilir?

  • Franchise verilebilir.
  • Lisans yöntemi ile markanız kiralanabilir.
  • KOSGEB girişimci ve kurumsallaşma teşviklerinden yaranılabilir.
  • Teminat göstererek banka işlemlerinde kullanılabilir.
  • “com.tr”  uzantılı alan adına sahip olunabilir.

PATENT

Patent, buluş sahibinin buluşu belirli bir süre için kullanması, üretmesi, satması ya da ithal etmesi gibi çeşitli haklarının olduğuna dair resmi bir belgedir. Teknik ya da bilimsel bir buluşu kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren bir belge olduğu da söylenebilir. Ülkemizde patent belgesi vermeye yetkili olan tek kutum Türk Patent ve Marka Kurumu olmaktadır. Patent belgesi başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreyle koruma sağlamaktadır.

Patent belgesi almış olan buluş sahibi buluşunu yaptığı ürünü dilediği gibi satabilir, pazarlayabilir, çoğaltabilir ve bu alanlarda ayrıcalıklıdır. Makinalardan araçlara, kimyasal bazı bileşiklerden çeşitli aygıtlara kadar pek çok buluş patent belgesi ile koruma altına alınabilir. Ancak her buluş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patentlenmez. Buluşun belirli kriterlere uygun olması ve bununla beraber bazı hususları taşımıyor olması da gerekmektedir.

Patenti Alınabilen Buluşlar Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

Öncelikle aranan kriter buluşun yeni olmasıdır. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yeni olması öncelikli koşuldur. Örneğin buluşu yapılmış bir aygıt üzerinde küçük bir kaç tasarım değişikliği yapılarak yeniden patent kapsamına almak mümkün olmaz. Çünkü Türk Patent ve Marka Kurumu kriterlerine göre buluşta mevcut olan teknik durumun aşılmış olması da gerekmektedir. Herhangi bir dalda sanayiye uygulanabilir bir nitelik taşıması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından aranan bir diğer özelliktir. Sanayiye uygulanamayan ya da bir başka deyişle üretimi yapılamayan bir buluş patent kapsamına alınamaz.

Patenti Alınamayan Buluşlar Nelerdir?

Bir buluşun yukarıdaki özelliklere sahip olması patentinin alınabileceği anlamına gelmemektedir. Genel ahlaka uygun olamayan ya da kamu düzenini bozan bir buluş yukarıda aktarılan kriterlerin tümünü taşıyor olsa dahi patentlenemez. Bitki türlerinin ya da hayvan türlerinin biyolojik bir şekilde çoğaltılmasına yönelik olan buluşlar da patent sistemi kapsamı dışında bırakılmaktadır. Bu yönde buluşlara dair patent başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedilmektedir. Ayrıca matematik teorilerinin ve keşiflerin de patenti alınamamaktadır. Çeşitli yazılımlar ya da edebiyata ve sanata dair eserler de patentlenemez. Patent sistemi kapsamında bırakılan bir diğer buluş, insan vücudu üzerinde uygulanan çeşitli cerrahi tedavi metotlarıdır.