Primark’ ın tedarikçi beklentileri, tedarik zincirindeki çalışanların iyi çalışma koşullarına sahip olduğundan, iş yeri haklarının verildiğinden ve bu haklara saygı duyulduğundan emin olmaya yönelik esaslardan oluşmaktadır.
Primark için ürünleri imal eden, son haline getiren, paketleyen veya başka şekillerde işlemden geçiren veya hizmet sağlayan yükleniciler ve diğer iş ortakları da dahil olmak üzere tüm tedarikçiler, Primark şartlarına, ülkedeki yasal mevzuatlara ve uluslar arası standartlara uymak zorundadır. Şu kadar ki, Primark’ ın tedarikçi beklentileri ulusal mevzuattan yüksek bir standarda sahip olması durumunda, tedarikçiler Primark’ ın beklentilerine uygun olarak kuruluşlarında gereken düzenlemeleri ve çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

Proses Danışmanlık olarak, Primark Denetim Süreç Danışmanlık Hizmeti ile aşağıdaki tedarikçi beklentilerini karşılamanıza yardımcı olarak marka ile aranızdaki iletişimi gerçekleştirmekteyiz.

Primark Tedarikçi Davranış Kuralları

İstihdam seçiminin özgürce yapılması

Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı

Çalışma koşullarının güvenli ve sağlıklı olması

Çocuk işçiliğin engellenmesi

Geçimi sağlayacak maaşların verilmesi

Çalışma saatlerinin aşırı olmaması

Ayrımcılık uygulamalarının olmaması

Sürekli istihdam sağlanması

Sert veya insanlık dışı muamele yapılmaması

Çevre sorumluluğu ve yasal gereklilikler

Şikayet prosedürünün tam olarak uygulanması

Rüşvet veya yolsuzluk konusunda sıfır tolerans

PRIMARK Danışmanlığı Neden Bu Kadar Önemli?

PRIMARK’ a üye olarak sosyal uygunluk ve çevre denetimleri neticesinde aldığı denetim raporlarını diğer firmalarla paylaşma imkânı bulan şirketler, böylelikle yönetimde şeffaflığı sağlamış olmakta; çalışma şartlarının uygunluğunu ve piyasada rekabet içerisinde olduğu diğer firmalara karşı elde ettiği üstünlüğünü, ürün ya da hizmet sağladığı şirketlere gösterebilmektedir. Böylelikle, büyük bir avantaj sağlamakta ve piyasada haklı bir itibar elde edebilmektedir. Fakat bunu elde edebilmek için sosyal uygunluk ve çevre denetimlerinin geçilmesi; öncesinde de çok ciddi bir hazırlık yapılması gerekmektedir. PRIMARK Danışmanlığı almadan bu denetimlere hazır olunması pek mümkün değildir. Zira bu denetimler sırasında yukarıda da bahsedildiği gibi sağlanması gereken çok fazla sayıda kıstas ve dikkat edilmesi gereken çok önemli detaylar bulunmaktadır. PRIMARK eğitimi kapsamında, süreçte görev alacak çalışanların farkındalığı sağlanmakta ve şirketin hızlı ve kolay bir denetim süreci geçirmesi Proses Danışmanlık farkı ile gerçekleştirilmektedir.