Tedarikçilerin etik verilerini paylaşabilmesine olanak tanıyan SEDEX (Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı), merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Günümüzde 150’den fazla ülkede 50 binden fazla üyesi bulunan bu küresel organizasyon, tedarik zincirlerinde sorumlu kaynak verilerini paylaşmak için dünyanın en büyük işbirlikçi platformlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Bugün on binlerce şirketin işçi hakları, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş etiği konusundaki performanslarını yönetmek için kullandığı SEDEX, hizmetleri ile üyelere birçok farklı veri, standart ve sertifikasyonu bir araya getirme, bilgili ve etkin iş kararları alma ve değer zincirleri arasında sürekli iyileştirmeyi sağlama imkânı vermektedir. Bu nedenle, birçok şirket bu büyük ailenin içerisinde yer almak için SEDEX Danışmanlığı almakta ve bu sisteme entegre olmaya çalışmaktadır.

SEDEX’e üye olan şirketler, onaylı SEDEX denetimi yapan kuruluşlar tarafından denetlenmekte ve hazırlanan denetim raporları, SEDEX üyesi olan şirketlerin görebileceği ve inceleyebileceği bir sistem olan SMETA’ya (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi) yüklenmektedir. SMETA, denetçilerin, SEDEX’in dört temel alanı (çalışma, sağlık ve güvenlik, çevre, iş etiği) ile ilgili sorumlu iş uygulamalarının tüm yönlerini kapsayan yüksek kaliteli denetimler yapmalarına yardımcı olması için tasarlanmıştır. SMETA ile tedarikçilerin bir denetimi birden fazla müşteriyle paylaşması, birden fazla müşteri gereksinimini karşılaması ve etik denetimde yinelemenin azaltılması amaçlanmaktadır.

SMETA Şartları

SEDEX Danışmanlığı ile şirketler, SEDEX sistemine entegre olmak için büyük önem taşıyan SMETA ve SMETA kritlerlerini öğrenme şansına sahip olmaktadır. SMETA şartlarını şöyle sıralayabiliriz:

Çalışma özgürlüğü ve zorla çalıştırmaların önüne geçilmesi

Sendika, toplu sözleşme ve çalışanların yönetime karşı bir araya gelme özgürlüğü

Şirket içerisinde her türlü ayrımcılık ve buna sebebiyet verecek durumların önlenmesi

Çalışanların maaşları, çalışma saatlerinin uygunluğu ve ücret ödenmeden yapılan fazla çalıştırmaların engellenmesi

Çocuk işçi çalıştırmanın önüne geçilmesi

Çalışma sahasında güvenlik, emniyet ve sağlık koşullarının istenen düzeyde olması

Çevre ile ilgili konular ve çevre yönetimlerine uygunluğun sağlanması

Şirket yönetimi ve yapılanması

SEDEX Danışmanlığı Neden Bu Kadar Önemli?

SEDEX’ e üye olarak SMETA denetimleri neticesinde aldığı denetim raporlarını diğer firmalarla paylaşma imkânı bulan şirketler, böylelikle yönetimde şeffaflığı sağlamış olmakta; çalışma şartlarının uygunluğunu ve piyasada rekabet içerisinde olduğu diğer firmalara karşı elde ettiği üstünlüğünü, ürün ya da hizmet sağladığı şirketlere gösterebilmektedir. Böylelikle, büyük bir avantaj sağlamakta ve piyasada haklı bir itibar elde edebilmektedir. Fakat bunu elde edebilmek için SMETA denetimlerinin geçilmesi; öncesinde de çok ciddi bir hazırlık yapılması gerekmektedir. SEDEX Danışmanlığı almadan bu denetimlere hazır olunması pek mümkün değildir. Zira bu denetimler sırasında yukarıda da bahsedildiği gibi sağlanması gereken çok fazla sayıda kıstas ve dikkat edilmesi gereken çok önemli detaylar bulunmaktadır. SEDEX eğitimi kapsamında, süreçte görev alacak çalışanların farkındalığı sağlanmakta ve şirketin hızlı ve kolay bir denetim süreci geçirmesi Proses Danışmanlık farkı ile gerçekleştirilmektedir.