Bir ürünün veya bir hizmetin belgelendirilmesi, ürüne veya hizmete ait özel standartlar ve kriterlerde uygunluğun güvence altına alınmasını sağlayan bir yapı kurulması ile oluşur. TSE belgelendirme danışmanlığı hizmetimiz firmalara bu yapıyı kazandırmaktadır.

TSE Belgesi firmaların, sorumlu oldukları müşterilerine (bu müşteri şahıs veya resmi bir kurum olabilir) karşı TSE tarafından oluşturulmuş standartlarda ürün sunduklarını belgeleme açısından son derece önemli ve gereklidir. 

TSE  danışmanlık hizmetimiz, TSE ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerini almak isteyen fakat bunun için ne gerekli zamana ne de bu işlere ayıracak personeli olmayan firmalara yönelik tam kapsamlı danışmanlık çeşididir. Bu danışmanlık süresince işletmenizde bulunan tüm kalite yönetim sistemi eksiklerini, gerekli evrakları ve dokümantasyon yapısını sizler adına oluşturuyoruz. Bununla birlikte TSE’ ye başvuru, gerekli standardın temini ve yapılması gereken tüm evrak çalışmalarını Proses Danışmanlık olarak biz yapmaktayız. 

Ürünün üretiminden ürünün sevkine kadar tüm aşamaların kontrol edilmesi, ürünün deneyleri, deneylerin kontroller ile izlenmesi, fabrika kalitesinin izlenmesi, ekipmanların takibine kadar tüm aşamaların kontrol altında tutulması esastır.
Hizmetin nasıl yapılacağı, hizmet yerinin uygunluğu, hizmetin kalitesinin izlenmesi, hizmeti sağlama aşamasında ilgili hizmet materyallerin uygunluğu ile ilgili tüm kriterler ilgili standarda uyumu ile sağlamak esastır.