Günümüzde küresel, ekonomik ve siyasal anlamda dünyamız oldukça küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir yarış ve rekabet ile her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir mücadeleye itmiştir. Mevcut dünya düzeni ve pandemi sonrası gelişen tedarik sistemlerinde kuruluşların var olabilmesi ve sürekliliklerinin sağlanabilmesi, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün veya hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu bağlamda kuruluşlar, planlama aşamasından başlayarak; pazarlama, satın alma, tasarım, üretim, lojistik ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamalarını kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen yönetim sistem standartları ile entegre olmalıdır.

Aşağıdaki yer alan yönetim sistem standartları başta olmak üzere tüm yönetim sistem standartlarında etkin ve sürdürülebilir danışmanlık hizmeti için tek adresiniz; Proses Danışmanlık.

Kuruluşun, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak yönetim sisteminin gerekli şartları belirlenir ve standart rehberliğinde Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığı gerçekleştirilir.
Kuruluşun, çevresel performansını arttırmak için yönetim sisteminin gerekli şartları belirlenir ve standart rehberliğinde Çevre Yönetim Sistemi danışmanlığı gerçekleştirilir.
Kuruluşun, proatif bir yaklaşımla İSG performansını arttırmak için yönetim sisteminin gerekli şartları belirlenir ve standart rehberliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı gerçekleştirilir.
Kuruluşun, gıda zinciri beklentilerine uygun hizmet sunmak için yönetim sisteminin gerekli şartları belirlenir ve standart rehberliğinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı gerçekleştirilir.
Kuruluşun, enerji verimliliği performansını arttırmak için yönetim sisteminin gerekli şartları belirlenir ve standart rehberliğinde Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı gerçekleştirilir.
Kuruluşun, kurumsal bilgi güvenliğinin tesis edilmesi için yönetim sisteminin gerekli şartları belirlenir ve standart rehberliğinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı gerçekleştirilir.
Kuruluşun, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmak için yönetim sisteminin gerekli şartları belirlenir ve standart rehberliğinde Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi danışmanlığı gerçekleştirilir.
Kuruluşun, otomotiv tedarik zincine uygun ürün veya hizmet sunabilmesi için yönetim sisteminin gerekli şartları belirlenir ve standart rehberliğinde Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığı gerçekleştirilir.
Kuruluşun, tüm faaliyetlerinde iş sürekliliği performansını arttırmak için yönetim sisteminin gerekli şartları belirlenir ve standart rehberliğinde İş Sürekliliği Yönetim Sistemi danışmanlığı gerçekleştirilir.