Proses Danışmanlık olarak, yönetim sistemleri eğitimleri hizmetlerinde, yapılan eğitim ve gelişim yatırımının, hem çalışanlar hem de hizmet alan kuruluş için bir değer yaratması ve kuruluşun stratejik hedefleri ile ilişkili olması esastır. Eğitimlerimizde katılımcıların kendi gelişimlerinin sorumluluğunu üstlenerek sürekli öğrenmeleri, kendilerini ve yaptıkları işleri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki eğitimleri deneyimli eğiticilerimiz ile birlikte vermekteyiz.

Yönetim Sistemleri Eğitimlerinde Proses Danışmanlık Farkı

Sizi Anlarız: Uzman Eğitimcilerimiz ile eğitim öncesinde kuruluşunuzun ihtiyaç ve beklentilerini analiz ederiz,

Size Özel Tasarlarız: İhtiyaç ve beklentilerinize en iyi şekilde yanıt verecek eğitim programını size özel hazırlarız,

Hayata Geçiririz: Eğitim programının hedeflenen kazanımları katılımcıların davranışlarına yansıtması için özenle gerçekleştiririz,

Başarıyı Analiz Ederiz: Eğitim sonrasında programın kazanımları ışığında katılımcıların değişimlerinin ne ölçüde olduğunu değerlendiririz,

İstatistiksel Olarak Destekleriz: Eğitim sürecinin değerlendirmesini en ince ayrıntıları ile analiz eder ve üst yönetime sunarız,

Takip Ederiz: Sürekli danışmanlık ve/veya eğitim hizmeti verdiğimiz kuruluşlarda eğitimin etkinliğini takip ederek öğrenilen bilgi, beceri ve tutumların katılımcılardaki oluşturduğu etkileşimi takip ederiz