KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KARAR BİLGİLENDİRMESİ İlgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11’inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında veri sorumlusu Banka’ya yaptığı başvuruya Kanun’da düzenlenen otuz günlük süre...